Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2017

Double blindy - czy Twój pies naprawdę używa nosa?

Obraz
Niosą słuchy w świecie, że ślady double blind to modne angielskie słowo, forma marketingu i niepotrzebnej otoczki wokół pracy tropowej. A przecież to jedyny sposób sprawdzenia czy pies tak naprawdę prowadzi Ciebie po śladzie, czy Ty psa. Co o double blindach mówi sama WIKIPEDIA? Podwójnie ślepa próba polega na tym, że nikt z osób biorących bezpośrednio udział w eksperymencie i mających kontakt z osobami badanymi nie wie, który środek jest lekiem , a który placebo . W ten sposób wyklucza się możliwość nieświadomego wpłynięcia na osoby badane (i tym samym na wyniki badania) przez lekarza prowadzącego i osoby podające lek . Zdecydowanie najczęściej o podwójnych ślepych próbach usłyszymy w badaniach farmaceutycznych oraz w naukach społecznych. Termin rzadko używany w wersji spolszczonej zatem zostawmy go jako DABL BLAJND :) Zacznijmy od Mądrego Hansa (Kluger Hans) - konia który to potrafił liczyć, literować, rozumieć różne języki obce, rozpoznawać kolory, dzięki które