Regulamin

1. Każdy uczestnik zajęć organizowanych przez BavariaTeam otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa w seminarium w formie papierowej lub pdf.

2. Organizator, na życzenie uczestnika seminarium wystawia rachunek potwierdzający uczestnictwo w zajęciach. Nie jesteśmy płatnikami VAT. Rachunek zostanie przesłany drogą mailową po otrzymaniu wpłaty za warsztaty/seminarium.

3. Możliwość uczestnictwa w seminariach właścicieli z psami zależna jest od charakteru zajęć. Informacja na ten temat jest zamieszczana w opisie seminarium. Przewodnicy pracują ze swoimi psami.

4. Zgłoszenie na seminarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia.

5. Rezerwacja miejsca na kursie jest dokonywana dopiero po zaksięgowaniu pełnej wpłaty za uczestnictwo w seminarium na rachunek bankowy organizatora. Wpłata powinna być uregulowana do 3 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego. Nieopłacone zgłoszenia, po 3 dniach bedą anulowane.
W przypadku braku wpłaty ratalnej z przedstawionym harmonogramem płatności, zadatek przepada, a miejsce przechodzi do kolejnej osoby z listy rezerwowej.

6. Cena za uczestnictwo nie obejmuje posiłku obiadowego. W przypadku chęci zamówienia obiadu konieczne jest wybranie odpowiedniej opcji spośród przesłanych w mailu zwrotnym (za dodatkową opłatą)

7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w seminarium organizator nie zwraca wniesionej opłaty oraz zadatku. Uczestnik może znaleźć innego uczestnika na swoje miejsce, uprzednio informując o tym organizatora.

8. Seminaria odbywają się tylko w przypadku zebrania odpowiedniej grupy uczestników. W przypadku odwołania szkolenia ze względu na zbyt małą ilość zgłoszeń organizator ma obowiązek powiadomić o tym fakcie uczestnika drogą mailową, najpóźniej do tygodnia przed rozpoczęciem kursu. Wpłacona opłata za seminarium, w ciągu tygodnia od powiadomienia, zostanie zwrócona na konto uczestnika.

9. Organizator nie zapewnia noclegów w trakcie trwania seminarium oraz przejazdu na miejsce zajęć.

10. Organizator przesyła uczestnikom niezbędne informacje dotyczące seminarium/warsztatów, po uprzednim zaksięgowaniu pełnej opłaty za zajęcia, na tydzień przez wydarzeniem.

11. Podczas seminariów zabronione jest rejestrowanie ich treści przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz bez pozwolenia Organizatora.

12. Na warsztaty nie przyjmujemy psów z zachowaniami agresywnymi wobec psów i ludzi oraz suk z cieczką (ewentualnie proszę pytać wcześniej).
W zależności od specyfiki warsztatów z psami – psy powinny umieć pozostawać same, w aucie lub w klatce.

13. Osoby stosujące jakąkolwiek formę przemocy (obroża elektryczna, kolczatka, łańcuszek zaciskowy, kopanie, krzyczenie, przytrzymywanie przy ziemi, podduszanie etc) wobec swojego psa lub innego, zostają automatycznie wydalone z zajęć/seminarium/obozu bez możliwości zwrotu wniesionej opłaty.

14. Osoby nie stosujące się do regulaminu, podczas zajęć mogą zostać usunięte z warsztatów. Opłata za zajęcia nie jest wówczas zwracana.

15.  Każdy uczestnik warsztatów oświadcza, iż jego pies ma ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie i odpowiada za swojego psa, za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, psom i na mieniu. Każdy uczestnik zobowiązany jest do sprzątania po swoim psie.

16. Na nasze seminaria/kursy i obozy przyjmujemy tylko osoby pełnoletnie. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Rzecz o posokowcach - problemach i najpiękniejszych wspólnych dniach

MOC przywołania!

Wyprzedzanie bodźca