Egzaminy fMAPWszelkie prawa zastrzeżone  © Mantrailing Academy Europe
Regulamin certyfikacji psów tropiących rekreacyjnie Mantrailing Academy Europe.

Certyfikacja dotyczy psów tropiących rekreacyjnie i obejmuje 5 poziomów certyfikowania.

Założenie egzaminu to jak najlepsza ocena umiejętności i efektywności pracy zespołu tropiącego, prowadzącej do odnalezienia zaginionej osoby, w określonym czasie.
Nie oceniamy zachowania psa, stylu pracy, technik tropienia ani posłuszeństwa.

1. Certyfikacja obejmuje 5 poziomów, zespół zdaje każdy poziom po kolei, rozpoczynając od fMAP1.
2. Za zespół uważamy konkretnego przewodnika i psa. Zmiana przewodnika lub psa to inny zespół, który musi przejść osobną certyfikację.
3. Zespół nie musi iść idealnie tą samą trasą, którą szedł zaginiony, jednak powinien poruszać się po trasie jak najbardziej zbliżonej do linii śladu.
4. Przewodnik powinien umieć rozpoznać miejsce i moment zgubienia śladu i zawrócić do ostatniego miejsca kontaktu ze śladem.
5. Nie zezwala się podczas egzaminu na stosowanie technik poszukiwawczych górnym wiatrem.
6. Odległość w metrach na każdym poziomie certyfikacji jest inna, może ulec niewielkiej zmianie z racji ukształtowania terenu i warunków pracy.
7. Podczas pracy pies pracuje na lince, przewodnik wybiera długość i rodzaj linki. Pies pracuje w szelkach, nie dopuszczamy pracy na obroży. Nie dopuszczamy wszelkich form zmuszania psa do pracy dolnym wiatrem – czyli np. zapinania linki na klatce piersiowej i przeciąganie linki pomiędzy nogami.
8. Egzaminy przeprowadzane są w systemie double blind - egzaminator ani przewodnik nie znają przebiegu śladu, nie wiedzą również, w którą stronę odszedł pozorant.
9. Wszystkie ślady pozoranta i zespołu tropiącego są zapisywane na podstawie wskazań GPS.
10. Ania egzaminator, ani pozorant, ani nawigator nie przekazują informacji o zapisie trasy GPS przed rozpoczęciem egzaminu ani w trakcie pracy.
11. Pozorant to osoba nieznana wcześniej psu lub nigdy wcześniej nie była poszukiwana przez zespół.
12. Egzaminator na 5 minut przed końcem czasu poszukiwań informuje przewodnika o ilości pozostałego czasu.
13. Przed rozpoczęciem pracy, przewodnik informuje egzaminatora w jaki sposób pies zaznacza znalezionego pozoranta.
14. Przewodnik może wybrać jednego nawigatora, który będzie towarzyszył zespołowi podczas pracy. Nawigatorowi nie zezwala się na konsultowanie trasy ani strategii działania podczas poszukiwań. Nawigator może jedynie informować przewodnika o niebezpieczeństwach np. auto, gałąź, rower etc. Jeśli przewodnik porozumiewa się z nawigatorem na temat trasy przebiegu śladu - zespół zostaje zdyskwalifikowany.
15. Przedmiot do nawęszenia powinien być szczelnie zamknięty i egzaminator powinien dołożyć wszelkich starań, aby przedmiot nie był narażony na zanieczyszczenia zewnętrzne.
16. Przed startem przewodnik określa w jaki sposób chciałby podać psu zapach do nawęszenia i informuje o tym egzaminatora.
17. Przedmiot po nawęszeniu zostaje w miejscu startu i nie ma możliwości powtórnego podania psu zapachu.
18. Zespół nawracający do przedmiotu i początku śladu jest dyskwalifikowany.
19. Przewodnik zachowujący się i stosujący metody awersyjne w stosunku do psa zostanie zdyskwalifikowany bez możliwości ponownego podchodzenia do jakiegokolwiek egzaminu MAP oraz bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za egzamin.
20. Po zdaniu egzaminu minimalna przerwa pomiędzy podejściem do kolejnego poziomu wynosi 3 miesiące. 
W przypadku niezdanego egzaminu i ponownego podejścia przerwa wynosi 1 miesiąc.
21. W roku 2017 ustala się koszt udziału w egzaminie bez względu na wynik: 100 zł

             fMAP1
            ·         długość śladu 300 m
            ·         odłożenie 15 min
            ·         ślad położony jest na miękkiej powierzchni (ściółka, trawa)
            ·         ślad nie wiedzie przez ścieżki, może je przecinać
            ·         minimum 1 zakręt
            ·         pozorant schowany i nie poruszający się
            ·         pozorant ustawia się z wiatrem
          ·         przewodnik informuje egzaminatora czy na podstawie ID psa (zaznaczenie) znalazł odpowiedniego pozoranta
            ·         czas na ukończenie śladu: 10 min

fMAP2

·         długość śladu 600 m
·         odłożenie 45-60 min
·         ślad położony jest na miękkiej powierzchni (ściółka, trawa)
·         ślad nie wiedzie przez ścieżki, może je przecinać
·         minimum 2 zakręty
·         pozorant schowany i nie poruszający się
·         pozorant ustawia się z wiatrem
·         przewodnik informuje egzaminatora czy na podstawie ID psa (zaznaczenie) znalazł odpowiedniego pozoranta
·         czas na ukończenie śladu: 10 min
           fMAP3
           ·        początek śladu – odnalezienie prawidłowego kierunku śladu na powierzchni 5x5 m (miękka powierzchnia)
             ·         długość śladu 800 m
             ·         odłożenie 90-120 minut
            ·         ślad położony jest na miękkiej i twardej powierzchni (ściółka, trawa, droga (żwirowa, ubita, szutrowa, betonowa, asfaltowa), chodnik)
            ·         ślad nie wiedzie przez powierzchnię twardą, jednak może ją przecinać
            ·        min 3 zakręty
            ·         przynajmniej jedna przeszkoda: kłoda, ciek wodny, dół, góra, most etc
           ·         przynajmniej jedno rozproszenie (zwierzyna, pies, rowerzysta, spacerowicz) – pies nie może zaznaczyć rozproszenia, może podejść, sprawdzić i zrezygnować
           ·         pozorant schowany i nie poruszający się
           ·         pozorant ustawia się z wiatrem
        ·         przewodnik informuje egzaminatora czy na podstawie ID psa (zaznaczenie) znalazł odpowiedniego pozoranta
          ·         czas na ukończenie śladu: 40 min

            fMAP4
        ·         początek śladu – odnalezienie prawidłowego kierunku śladu na powierzchni 10x10m (miękka i twarda powierzchnia)
          ·         długość śladu 800 m
          ·         odłożenie 60-90 min
          ·         teren miejski (park, skwer, trawniki)
          ·         ślad może iść wzdłuż powierzchni twardych
(chodnika, drogi – jednak tak, aby zachować bezpieczeństwo zespołu)
         ·         min 3 zakręty w tym min 1 na powierzchni twardej)
         ·         pozorant może siedzieć, stać lub poruszać się
     ·   przewodnik informuje egzaminatora czy na podstawie ID psa (zaznaczenie) znalazł odpowiedniego pozoranta
         ·         czas na ukończenie śladu: 40 min

          fMAP5
      ·         początek śladu – odnalezienie prawidłowego kierunku śladu na powierzchni 50x50m (miękka lub twarda powierzchnia)
       ·         długość śladu 1000 m
       ·         odłożenie 3 godziny
       ·         teren wiejsko-miejski
      ·         ślad może iść wzdłuż powierzchni twardych (chodnika, drogi – jednak tak, aby zachować   bezpieczeństwo zespołu)
      ·         min 3 zakręty
      ·         pozorant może siedzieć, stać lub poruszać się w grupie innych ludzi
   ·   przewodnik informuje egzaminatora czy na podstawie ID psa (zaznaczenie) znalazł odpowiedniego pozoranta
      ·         czas na ukończenie śladu: 50 min

Prawa autorskie  © Mantrailing Academy Europe 2017
Uprzejmie informujemy, iż treść regulaminu egzaminów MAP stanowi własność Mantrailing Academy Europe i objęty jest prawami autorskimi. Kopiowanie, przetwarzanie, reprodukowanie lub jakiekolwiek wykorzystywanie niniejszego regulaminu wymaga pisemnej zgody Mantrailing Academy Europe.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Rzecz o posokowcach - problemach i najpiękniejszych wspólnych dniach

MOC przywołania!

Wyprzedzanie bodźca