Egzaminy WT MAP

Wszelkie prawa zastrzeżone  © Mantrailing Academy Europe 2019
Regulamin certyfikacji psów tropiących Mantrailing Academy Europe od 10 marca 2019.

Certyfikacja dotyczy psów pracujących i obejmuje 4 poziomy certyfikowania.
Certyfikacja MAP została stworzona przy współpracy z jednostkami poszukującymi dla potrzeb ratownictwa.

Założenie egzaminu to jak najlepsza ocena umiejętności i efektywności pracy zespołu tropiącego, prowadzącej do odnalezienia zaginionej osoby, w określonym czasie.
Nie oceniamy zachowania psa, stylu pracy, technik tropienia ani posłuszeństwa. Celem podwójnych i potrójnych śladów w MAP3, 2, 1  jest wyeliminowanie przypadkowości zadania egzaminu.

1. Certyfikacja obejmuje 4 poziomy.

 • MAP0, MAP3, MAP2, MAP1
 • MAP0 - jest egzaminem wstępnym, nie musi być zdawany przed MAP3.
 • Kolejne egzaminy: MAP3, MAP2, MAP1 - muszą być zdawane są w odpowiedniej kolejności
2. Za zespół uważamy konkretnego przewodnika i psa. Zmiana przewodnika lub psa to inny zespół, który musi przejść osobną certyfikację.
3. Zespół nie musi iść idealnie tą samą trasą, którą szedł zaginiony, jednak powinien poruszać się po trasie jak najbardziej zbliżonej do linii śladu. Bierzemy pod uwagę czynniki wpływające na zejście ze śladu.
4. Przewodnik powinien umieć rozpoznać miejsce i moment zgubienia śladu i zawrócić do ostatniego miejsca kontaktu ze śladem.
5. Nie zezwala się podczas egzaminu na spuszczenie psa z linki w celu samodzielnego przeszukiwania terenu.
6. Odległość w metrach na każdym poziomie certyfikacji jest inna, może ulec niewielkiej zmianie z racji ukształtowania terenu i warunków pracy.
7. Podczas pracy pies pracuje na lince, przewodnik wybiera długość i rodzaj linki. Pies pracuje w szelkach, dopuszczamy pracę w obroży tropowej. Nie dopuszczamy wszelkich awersyjnych form zmuszania psa do pracy dolnym wiatrem – czyli np. zapinania linki na klatce piersiowej i przeciąganie linki pomiędzy nogami.
8. Egzaminy przeprowadzane są w systemie double blind - egzaminator ani przewodnik nie znają przebiegu śladu, nie wiedzą również, w którą stronę odszedł pozorant.
9. Wszystkie ślady pozoranta i zespołu tropiącego są zapisywane na podstawie wskazań GPS. Jeśli ślad nie zapisze się w gps - decyzję o zdaniu egzaminu podejmuje się na podstawie nagrania video lub wg decyzji egzaminującego.
10. Egzaminator ani pozorant nie przekazują informacji o zapisie trasy GPS przed rozpoczęciem egzaminu ani w trakcie pracy.
11. Przewodnik przed rozpoczęciem pracy na egzaminach 3, 2, 1 GPS i pracuje samodzielnie.
Podczas egzaminu 0 - za zespołem podąża egzaminator.
12. Egzaminator na egzaminie MAP0 na 5 minut przed końcem czasu poszukiwań informuje przewodnika o ilości pozostałego czasu. Przewodnik może poprosić o nieudzielenie mu takiej informacji.
13. Przewodnik przez cały czas trwania egzaminu ma włączony GPS. 
14. Przewodnik ani nawigator nie mogą porozumiewać się z pozorantem podczas trwania egzaminu. Złamanie tej zasady skutkuje dyskwalifikacją.
15. Przewodnik na egzaminie 2 i 1 może swój egzamin pokonać z  nawigatorem, który będzie towarzyszył zespołowi podczas pracy. 
Wybór nawigatora zatwierdza egzaminator.
Nawigatorowi nie zezwala się na konsultowanie trasy ani strategii działania podczas poszukiwań. Nawigator może jedynie pomagać przytrzymać psa, informować przewodnika o niebezpieczeństwach np. auto, gałąź, rower etc.
16. Przedmiot do nawęszenia powinien być szczelnie zamknięty i egzaminator powinien dołożyć wszelkich starań, aby przedmiot nie był narażony na zanieczyszczenia zewnętrzne.
17. Przed startem na egzaminie MAP0 przewodnik określa w jaki sposób chciałby podać psu zapach do nawęszenia i informuje o tym egzaminatora.
18. Przedmiot po nawęszeniu zostaje w miejscu startu i nie ma możliwości powtórnego podania psu zapachu. Zabranie przedmiotu na ślad lub kolejne podanie zapachu skutkuje dyskwalifikacją.
19. Egzaminator może zakończyć egzamin MAP3, 2, 1 - gdy widzi, że zespół podąża w innym kierunku lub ze względu na stan zdrowia psa.
20. Przewodnik zachowujący się i stosujący metody awersyjne w stosunku do psa zostanie zdyskwalifikowany bez możliwości ponownego podchodzenia do jakiegokolwiek egzaminu MAP oraz bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za egzamin.
21. Po zdaniu egzaminu minimalna przerwa pomiędzy podejściem do kolejnego poziomu wynosi 3 miesiące. 
W przypadku niezdanego egzaminu i ponownego podejścia przerwa wynosi 1 miesiąc.
22. W roku 2019 ustala się koszt udziału w egzaminie bez względu na wynik:
MAP0 - 100 zł

MAP3 - 150 zł
MAP2 - 180 zł
MAP1 - 180 zł

MAP0
 •       zespół startuje z przedmiotu znajdującego się w miejscu rozpoczęcia śladu
 •       długość śladu 600 m
 •       odłożenie 45 min – 60 min
 •       ślad położony jest na miękkiej powierzchni (ściółka, trawa)
 •       minimum 2 zakręty
 •     pozorant schowany i nie poruszający się, może być znany psu, jednak pies nigdy go  nie tropił, nie może pozorować najbliższa rodzina
 •      pozorant ustawia się z wiatrem
 •    przewodnik informuje egzaminatora czy na podstawie ID psa (zaznaczenie) znalazł odpowiedniego pozoranta
 •      czas na ukończenie śladu: 20 min - egzaminator może zdecydować o wydłużeniu czasu ze względu na pogodę lub ukształtowanie terenu (+ 5 minut)
MAP3
 •    początek śladu – odnalezienie prawidłowego kierunku śladu na powierzchni 5x5 m (miękka powierzchnia)
 •       egzamin składa się z 2 śladów, które pies ma rozpracować w ciągu 24 godzin
 •       pies musi ukończyć obydwa ślady z sukcesem pod rząd
 •       długość śladu razem 1600 -2000 m 
 •       przewodnik nie zna długości śladu przed rozpoczęciem pracy
 •       przewodnik nie zna godziny rozpoczęcia drugiego śladu, ani długości, ani odłożenia
 •       minimalny czas pomiędzy dwoma śladami to 45 minut
 •       odłożenie każdego śladu minimum 45-90 minut
 •       ślad położony jest na miękkiej z możliwością powierzchni twardych (głównie las)
 •       min 2 zakręty
 •       pozorant schowany i nie poruszający się
 •       pozorant ustawia się z wiatrem
 •      pozorant na jednym ze śladów może być znany psu, jednak pies nie powinien go wcześniej tropić, w kolejnym śladzie pozorant jest całkowicie nieznany psu
 •       czas na ukończenie pojedynczego śladu: 60 min - w tym wliczone są przerwy
 •      przewodnik informuje egzaminatora o dokładnej godzinie wyruszenia i zakończenia akcji
 •       egzamin teoretyczny (teoria zapachu, podstawy tropienia, stres i komunikacja na śladzie)
MAP2
 •    początek śladu – odnalezienie prawidłowego kierunku śladu na powierzchni 10x10 m (miękka powierzchnia)
 •      egzamin składa się z 3 śladów, z których pies ma rozpracować 2 pierwsze pod rząd w ciągu 24 godzin i kolejny w ciągu pół roku
 •       długość śladu razem 2000 -3500 m 
 •       przewodnik nie zna długości śladu przed rozpoczęciem pracy
 •       przewodnik nie zna godziny rozpoczęcia kolejnego śladu, ani długości, ani odłożenia
 •       minimalny czas pomiędzy dwoma śladami pod rząd to 45 minut
 •       odłożenie każdego 90-180 minut
 •       ślad położony jest na różnych powierzchniach - teren wiejski, mało zamieszkany
 •       min. 3 zakręty
 •       min. 1 skrzyżowanie
 •       min. 1 przeszkoda
 •       pozorant schowany i nie poruszający się
 •       pozorant ustawia się z wiatrem
 •      pozorant jednym ze śladów może być znany psu, jednak pies nie powinien go wcześniej tropić, w kolejnych śladach pozorant jest całkowicie nieznany psu
 •       czas na ukończenie pojedynczego śladu: 60 min - egzaminator podejmuje decyzję o wydłużeniu czasu w zależności od pogody, długości śladu i ukształtowania terenu.
 •       egzamin teoretyczny (praca taktyczna)

MAP1
 •       początek śladu – odnalezienie prawidłowego kierunku śladu na powierzchni 50x50 m
 •      egzamin składa się z 3 śladów, z których pies ma rozpracować 2 pierwsze pod rząd w ciągu 24 godzin i kolejny w ciągu pół roku od pierwszego śladu
 •       pies musi ukończyć obydwa ślady z sukcesem pod rząd
 •       długość śladu razem  2000 - 4000 m 
 •       przewodnik nie zna długości śladu przed rozpoczęciem pracy
 •       przewodnik nie zna godziny rozpoczęcia drugiego śladu, ani długości, ani odłożenia
 •       minimalny czas pomiędzy dwoma śladami to 45 minut
 •       odłożenie każdego ze śladów 90-240 minut
 •       ślad położony w terenie leśnym, wiejskim lub zabudowanym
 •       min 3 zakręty
 •       rozproszenia
 •       możliwa przeszkoda
 •       pozorant może być schowany lub poruszający się lub nie musi być pozoranta
 •      pozorant jest całkowicie nieznany psu
 •     czas na ukończenie pojedynczego śladu: 60 - 90 min (w zależności od warunków czas może zostać skrócony lub przedłużony przez egzaminatora)

Prawa autorskie  © Mantrailing Academy Europe 2019
Uprzejmie informujemy, iż treść regulaminu egzaminów MAP stanowi własność Mantrailing Academy Europe i objęty jest prawami autorskimi. Kopiowanie, przetwarzanie, reprodukowanie lub jakiekolwiek wykorzystywanie niniejszego regulaminu wymaga pisemnej zgody Mantrailing Academy Europe.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Rzecz o posokowcach - problemach i najpiękniejszych wspólnych dniach

MOC przywołania!

Wyprzedzanie bodźca